Lärarfortbildningseftermiddag om Språk, kultur och matematikundervisning – för dig som arbetar i grundskolan

Innehåll: Eftermiddagen består av två delar. Den första delen innefattar tre korta inspirationsföreläsningar och den andra delen består av diskussioner och workshops kring lektionsaktiviteter som kan stötta lärande i flerspråkiga matematikklassrum. Deltagarna arbetar i grupper med stöd av så kallade lektionspiloter.

Talare: Eva Norén (docent i matematikdidaktik vid Stockholms universitet)

Petra Svensson Källberg (lektor i matematikdidaktik vid Malmö universitet)

Maria Engmark och Carolina Öystilä (båda förstelärare på Hjulstaskolan i Stockholm)

När: 26/1 2021 kl 15.30-18

Var: Digitalt möte via Zoom

Eva Norén talar en del om teori bakom tvåspråkig undervisning, men ger också exempel från matematikklassrum. Hon pratar även om språkutvecklande undervisning, med exempel från hela grundskolan. Eva berättar också kort om ett projekt som två lärare utvecklade tillsammans med henne.

Petra Svensson Källberg  talar om flerspråkiga elevers upplevelser och erfarenheter av och med matematik och matematikundervisning i grundskolan samt vad dessa influeras av och grundas i. Bland annat diskuteras flerspråkiga elevers möjligheter till lärande i matematik utifrån följande teman: matematikläxor och föräldrar, flerspråkiga elevers bakgrunder och förgrunder samt flerspråkiga elevers lärandeidentiteter.

Maria Engmark och Carolina Öystilä talar om det projekt de genomförde i årskurs fyra och fem, och som fortfarande pågår om än med nya elever på en annan skola. Det bygger på både tvåspråkig och språkutvecklande undervisning och språkutvecklande undervisning i matematik. De fick ett stipendium från Gudrun Malmers Stiftelse 2017 för att kunna fördjupa sig i området. 

Del två består av diskussioner och workshops kring lektionsaktiviteter som kan stötta lärande i flerspråkiga matematikklassrum. Deltagarna arbetar i grupper med stöd av så kallade lektionspiloter. Lektionspiloterna är eftermiddagens föreläsare samt lärarna Amira Abbas (modersmålslärare), Arnela Nilsson (förstelärare i matematik), Viktoria Hedström (lärare på mellanstadiet) samt Sergio Andres Salinas (lärare på högstadiet) som deltar i forsknings- och utvecklingsprojektet Flerspråkig matematikundervisning och Språkutvecklande arbete i Matematikklassrummet (FlerSaM).

Anmäl dig senast 19/1 2021 till haddel.shoker@mau.se. Skriv namn, skola, kommun samt vilket/vilka årskurser som du undervisar i. 

När du anmält dig får du en säkerhetskod som du behöver för att komma in i Zoom-mötet.

Om du har frågor kontakta ulrika.ryan@mau.se.

Fortbildningseftermiddagen arrangeras av Svenska kommittén för matematikutbildning, SKM som är en underorganisation till Nationalkommittén för matematik vid Kungl. vetenskapsakademien, i samarbete med Malmö universitet och Stockholms universitet.

SKMs medverkan i Almedalen 2017

Medverkande:
• Johanna Jaara Åstrand, Förbundsordförande, Lärarförbundet
• Lars Walter, Chef bildningssektorn, Borlänge kommun
• Michele Pestalozzi, Legitimerad lärare i matematik och fysik, Gutegymnasiet, Visby
• Samuel Bengmark, Ordförande för SKM, ansvarig för Kleindagarna, Chalmers
• Tobias Krantz, Chef utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv
under ledning av moderator Pontus Herin.

http://media.medfarm.uu.se/play/video/6823/
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45591?redir=%23eidx_6

Möte med forskarvärlden

Under sommaren blev Anders Karlsson, mattelärare på Ållebergsgymnasiet i Falköping och deltagare under junis Kleindagar, intervjuad i Falköpings Tidning. Han berättade bland annat om varför fortbildning för mattelärare är viktigt. Läs artikeln i sin helhet genom att klicka på bilden.

Snart är det dags för ett nytt gäng mattelärare att ta del av Kleindagarna. På lördag öppnar årets andra helg på Institut Mittag-Leffler.

Anders i FT