Kängurun

Kängurun – Matematikens hopp är en matematiktävling inriktat på alla elever, och är alltså inte en elittävling. Tävlingen introducerades i Sverige år 1999 av SKM, Svenska kommittén för matematikutbildning. Den genomförs i samarbete med NCM, Nationellt Centrum för Matematikutbildning och med stöd av Skolverket. I år 2012 föväntas ca 120000 svenska elever delta i Kängurun – Matematikens hopp.

Kängurun – Matematikens hopp är del av en internationell rörelse, Kangourou sans Frontières, som startade i Frankrike 1994, med 500 000 deltagare. Året därpå deltog 7 länder. År 2010 deltog ca 5,8 miljoner elever i 40 länder.

Avsikten med Kängurun är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik. Tävlingsdelen genomförs i mars varje år. Det finns många elever som tycker att det är roligt att tävla och det finns mycket duktiga elever som sällan får visa vad de egentligen kan som här har en chans att visa det. Tävlingen är också ett sätt att göra något särskilt i samband med matematik, en möjlighet att uppmärksamma matematikämnet. Men tävlingsdelen är endast en del av helheten. Tanken är att problemen sen ska utgöra underlag för många intressanta lektioner.

Problemurvalet är inte gjort så att det finns någon koppling till kravnivåer eller så att Kängurun ska spegla vad elever i olika åldrar borde kunna. Det är alltså inte ett prov utan ett utbud av intressanta problem för vidare arbete.

För mer information om Kängurun – Matematikens hopp besök http://ncm.gu.se/kanguru.