Historik

SKM inrättades 1996 av Nationalkommittén för matematik då Gerd Brandell som medlem av Nationalkommittén för matematik såg behovet av en kommitté kring den svenska representationen i ICMI.

SKM består av minst 7 och högst 12 ledamöter, verksamma som lärare, lärarutbildare eller forskare/forskarutbildare i matematik inom grundskola, gymnasium, högskola eller universitet. Kommittén utses av Nationalkommittén för matematik för en period av tre år. Nationalkommittén utser en av ledamöterna att vara ordförande.