ICMI

SKM är det svenska organet för ICMI, International Commission for Mathematical Instruction som i sin tur är en underavdelning till IMU, International Mathematical Union.

ICMI annordnar vart fjärde år en kongress ICME, International Congress on Mathematical Educarion. Vid kongressen, ICME12 i Seoul, ledde SKM med delegation med 15 svenska matematiklärare. Nästa kongress, ICME14, äger rum i Shanghai 2020.

Det finns några nordiska motsvarigheter:

Danmarks Matematikundervisningskommission