Kleindagarna

Det här är Kleindagarna:
Tre gånger per år samlas ett tjugotal matematiklärare från gymnasiet tillsammans med professorer och högskolelärare i matematik på världsledande Institut Mittag-Leffler utanför Stockholm. Under tre inspirerande dagar ska de tillsammans utveckla och planera morgondagens matematiklektioner för gymnasiet.

Syftet med Kleindagarna är att överbrygga glappet mellan gymnasiet och högskolan genom att skapa insikt om varandras matematiska synsätt och undervisningssituation. Genom att kombinera gymnasielärarnas pedagogiska expertis med högskolematematikernas fördjupade ämneskunskaper är Kleindagarna ett uppskattat utvecklingstillfälle med målsättningen att skapa lektioner som ger genomslag direkt i klassrum runtom i Sverige.

Titta gärna på vår introduktionsfilm om Kleindagarna. Denna spelades in under Kleindagarna 2013:Kleindagarnas bakgrund
Det var inför 100-årsfirandet av Felix Kleins berömda böcker Elementarmathematik vom höheren standpunkte aus som ICMI (International Commission on Mathematical Instruction) och IMU (International Mathematical Union) år 2008 startade det internationella Kleinprojektet. Projektet handlade redan då om att vara ett hjälpmedel för matematiklärare och stödja deras sökande efter nya sätt att undervisa i ämnet.

Detta initiativ fångade snabbt blickar från Mikael Passare, dåvarande ordförande för Nationalkommittén för matematik, och Torbjörn Lundh, dåvarande ordförande för Svenska kommittén för matematikutbildning, som snart tog kontakt med det internationella Kleinprojektet för att starta något liknande i Sverige. Tillsammans med den tillträdande ordföranden för SKM, Samuel Bengmark, utvecklade man därefter det koncept som år 2011 realiserades i de svenska Kleindagarna.

Så kan du vara med och bidra i projektet Kleindagarna:
På det internationella Kleinprojektets blogg läggs det löpande ut material som också kan vara av intresse för svenska matematiklärare. De ansvariga försöker hela tiden se till att materialet finns på flera olika språk och önskar så även att det översätts till svenska. Skulle du vilja bidra med en översättning får du väldigt gärna kontakta oss.

Arrangörer och finansiär till Kleindagarna:
Kleindagarna arrangeras av Svenska Kommittén för Matematikutbildning (SKM), Svenska Nationalkommittén för Matematik (KVA), Institut Mittag-Leffler och finansieras av Brummer & Partners.