Om SKM

Svenska kommittén för matematikutbildning, SKM, är en underorganisation till Nationalkommittén för matematik vid Kungl. vetenskapsakademien. SKM har en bred sammansättning av ledamöter som arbetar med matematiklärande i olika stadier i utbildningssystemet. SKM ligger bakom införandet av Kängurutävlingen i Sverige och just nu är Kleindagarna ett av våra hjärteprojekt.

Mats Boij, ordförande
professor i matematik, KTH
Anna Efremova
grundskolelärare i matematik, Täby friskola
Simon Ekdahl
rektor, IT-gymnasiet i Örebro
Laura Fainsilber
universitetslektor i matematik, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola
Svetlana Iantchenko
gymnasielärare Malmö borgarskola
Sirpa Larsson
grundskolelärare i matematik och NO, åk 1-7, Mårängskolan i Boden
Peter Nyström, sekreterare
universitetslektor i matematikdidaktik, Göteborgs universitet och föreståndare för NCM
Fredrik Olofsson
gymnasielärare, Hulebäcksgymnasiet i Härryda
Jan-Fredrik Olsen
universitetslektor i matematik, Lunds universitet
Hanna Palmér
professor i matematikdidaktik, Linnéuniversitetet
Karin Persson
grundskolelärare, åk 4-6, Spandeltorpskolan, Karlskrona
Johan Prytz
universitetslektor i matematikdidaktik, Uppsala universitet