Om SKM

Svenska kommittén för matematikutbildning, SKM, är en underorganisation till Nationalkommittén för matematik vid Kungl. vetenskapsakademien. SKM har en bred sammansättning av ledamöter som arbetar med matematiklärande i olika stadier i utbildningssystemet. SKM ligger bakom införandet av Kängurutävlingen i Sverige och just nu är Kleindagarna ett av våra hjärteprojekt.

Mats Boij, ordförande
professor i matematik, KTH
Linda Mattsson, vice ordförande
universitetslektor i matematik, Blekinge Tekniska Högskola
Mikael Cronhjort, sekreterare
universitetsadjunkt, enheten för forskning och utveckling inom högre utbildning, KTH
Simon Ekdahl 
rektor, IT-gymnasiet i Örebro
Cecilia Eriksson
grundskolelärare, speciallärare i matematik, Bagarmossens skola
doktorand, Uppsala universitet
Laura Fainsilber
universitetslektor i matematik, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola
Sirpa Larsson
grundskolelärare i matematik och NO, åk 1-7, Mårängskolan i Boden
Peter Nyström
universitetslektor i matematikdidaktik, Göteborgs universitet och föreståndare för NCM
Fredrik Olofsson
gymnasielärare, Hulebäcksgymnasiet i Härryda
Jan-Fredrik Olsen
universitetslektor i matematik, Lunds universitet
Ulrika Ryan
lärare i matematik och NO, åk 1-7, Lund, doktorand i matematikdidaktik och adjunkt vid  Malmö universitet
Anna Wedestig
gymnasielektor Spetsutbildningen i matematik Luleå Gymnasieskola