ICME12

SKM har i samarbete med NCM och SKLs matematiksatsning anordnat så att 15 svenska matematiklärare deltagit i ICME 12 i Seoul 8-15 juli 2012.

Lärarna från varje deltagande kommun skrev en rapport som finns sammanställda här