Sonja Kovalevsky-dagarna 2013

Sonja Kovalevsky

National kommittén för matematik arrangerar, i samverkan med Svenska matematikersamfundet, sedan år 2000 årligen Sonja Kovalevsky-dagar. 15-16 november 2013 samlades igen gymnasieungdomar från många olika delar av Sverige för att lära känna mer och intressant matematik. Se mer av programmet. Varje gymnasieskola inbjuds att skicka två elever till matematikdagarna.