Matematikens dag

Internationella matematikdagen

Med start 2020 kommer Pi-dagen 14 mars (månad 3 och dag 14) att firas som Internationella matematikdagen, efter beslut av UNESCO. Nationalkommittén för matematik driver att Pi-dagen ska vara en dag då matematiken och dess betydelse synliggörs i många olika sammanhang. En sammanställning av aktiviteter relaterade till firandet runt om i världen finns på https://www.idm314.org/.

Flera svenska högskolor anordnar årligen aktiviteter i anslutning till Pi-dagen och syftet med denna sida är att uppmärksamma dessa och att sprida goda idéer för Matematikens dag. Några exempel är:

Matematikpilen – en heldag med tävling och föredrag för gymnasister – anordnas vid Matematikcentrum, Lunds universitet.

Matematik på stan – utställningar och föredrag i samarbete mellan Linköpings universitet och flera kommuner.

Skicka gärna tips eller information som passar på denna webbsida till Jacob.Lannero@fogelpartners.se.