MPE2013

Mαthematics of Planet Earth 2013 – MPE2013 – www.mpe2013.org

Vetenskapliga samfund, universitet, forskningsinstitut och organisationer runt om i världen har gått samman och utsett 2013 till ett speciellt år för Mathematics of Planet Earth som även står under beskydd av UNESCO. Sverige är delaktigt i MPE2013 genom att Nationalkommittén för matematik anslutits som en så kallad partner inom MPE2013. Syftet med MPE2013 är att:

  • Uppmuntra forskning för att identifiera och lösa grundläggande frågor om planeten jorden.
  • Uppmuntra lärare på alla nivåer att kommunicera de frågor som rör planeten jorden.
  • Informera allmänheten om den centrala roll de matematiska vetenskaperna spelar i ansträngningarna att förstå och att ta itu med de utmaningar vår planet ställs inför.

Lördagen den 9 november 2013 arrangerade Nationalkommittén ett symposium, som vände sig till allmänheten, med föreläsningar som belyser olika aspekter av Mathematics of Planet Earth. Nedan ses inspelningar av de olika föreläsningarna.

12:30-12:40  Öppning. Samuel Bengmark, fil.dr. i matematik, Chalmers (de första 6 minuterna i följande videoklipp)

12:40-13:20  Så funkar numeriska modeller som används för väderprognoser och klimatscenarier. Patrick Samuelsson, SMHI (hoppa fram 6 minuter i nedanstående videoklipp)

13:25-14:05  Även levande fiskar följer strömmen. Biomatematik där vi lär av naturen. David Sumpter, professor i tillämpad matematik, Uppsala universitet

14:05-14:35  Kaffepaus – vi bjuder på fika
14:35-15:15  Matematik botar cancer? Helen Avelin, fil.dr i matematik,  Elekta Instruments AB

15:20-16:00  Matematikens betydelse för att lösa jordens energiproblem. Tünde Fülöp, bitr professor i fysik, Chalmers (Bilder från Tündes föreläsning.)

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.
Föreläsningarna hålls på svenska och är avgiftsfria. Ingen föranmälan.

MPE2013InvitationPostern som pdf: PosterMPE2013symposium.