Arbetsgrupper

Skola

Område
Arbetar för att stärka svenska skolan inom matematisk och annat utåtriktat arbete som främjar ungdomars intresse för matematik. Som årlig aktivitet arrangeras Sonja Kovalevskydagarna,

Medlemmar
Axel Hultman, Stephen McCormick, Marcus Nilsson, Sofia Tirabassi, Pär Kurlberg, Sara Saad Sasane, Lars-Daniel Öhman

Opinion

Område
Arbetar för att höja matematikens status i samhället.

Medlemmar
Jens Fjelstad, Sofia Tirabassi, Jacob Lannerö, Klara Stokes, Samuel Bengmark

Samverkan

Område
Arbetar för att främja samverkan mellan olika parter, tex mellan näringsliv och högskola, mellan doktorander i matematik och mellan nationalkommittén och andra organisationer.

Medlemmar
Olof Bergvall, Klara Stokes, Ola Hammarlid, Cornelia. Schiebold, Ola Hammarlid, Adrian Muntean