Arbetsgrupper

Matematik i Industri och Innovation – MI2

 • Anders Logg
 • Per Kurlberg
 • Sandra Di Rocco
 • Thomas Strömberg

Opinionsbildning

 • Sandra Di Rocco,
 • Warwick Tucker
 • Samuel Bengmark
 • Jacob Lannerö

Popularisering av matematik (π-dagen etc)

 • Klas Markström
 • Håkan Sollervall
 • Warwick Tucker

SK-dagarna

 • Sorina Barza
 • Jana Björn
 • Magnus Carlehed
 • Veronica Crispin
 • Anna-Karin Tornberg

Webbsidan

 • Samuel Bengmark