Ledamöter

Sandra Di Rocco, Kungliga tekniska högskolan (ordf)
Warwick Tucker, Uppsala universitet (vice ordf)

Göran Bergqvist, Linköpings universitet
Jonas Bergström, Stockholms universitet
Mats Boij, Kungliga tekniska högskolan
Magnus Carlehed
, Swedbank
Yuanji Cheng, Malmö högskola
Nils Dencker, Lunds universitet
Alexander Engström, Aalto-universitet
Niklas Eriksen, Örebro universitet
Lisa Hed, Umeå universitet
Anders Karlsson, Uppsala universitet
Pär Kurlberg, Kungliga tekniska högskolan
Jacob Lannerö, Fogel & Partners
Annemarie Luger, Stockholms universitet
Adrian Muntean, Karlstads universitet
Sandra Pott, Lunds universitet
Julie Rowlett, Chalmers och Göteborgs universitet
Håkan Sollervall, Linnéuniversitetet
Anders Szepessy, Kungliga tekniska högskolan

Senaste inläggen

  1. Swedbank stödjer Sonja Kovalevskydagarna Kommentera
  2. Almedalen 2016 – Matematiken avgörande för att behålla Sveriges ledande position som innovationsland Kommentera
  3. Sonja Kovalevsky-dagarna 2016 Kommentera
  4. Replik i DN Kommentera
  5. Sonja Kovalevskydagarna 14-15 november 2014 Kommentera
  6. Debattartikel i NyTeknik Kommentera
  7. Utfall av Kleindagarna 2014 Kommentera
  8. Kleindagarna 12-14 juni 2015 Kommentera
  9. Matematik i industri och innovation – MI2 Kommentera