Matematikens dag 2014

Den 14 mars infaller Matematikens dag. Vi uppmanar alla högskolor och andra aktörer att aktivt bidra till att matematiken lyfts fram denna dag genom intresseväckande arrangemang artiklar och insändare.