Sonja Kovalevsky-dagarna

Sonja Kovalevsky-dagarna

Sonja Kovalevsky-dagarna riktar sig till gymnasister som är swedbank_100px_transp_mot_vintresserade av matematik. Världsmatematikåret 2000 arrangerades de för första gången och har sedan dess varit ett årligt evenemang med många nöjda deltagare. Målet med Sonja Kovalevsky-dagarna är att öka intresset för matematikstudier bland ungdomar inför val av högskoleutbildning. Varje gymnasieskola inbjuds att skicka två elever till matematikdagarna. Eleverna väljs bland dem som visar ett levande intresse för ämnet matematik. Rektor och lärare utser deltagarna, helst en kvinnlig och en manlig elev som går sista året i gymnasiet.

File:Sofja Wassiljewna Kowalewskaja 1.jpg

År 1884 blev  Sonja Kovalevsky Sveriges första kvinnliga professor och världens första kvinnliga matematikprofessor.

Sonja Kovalevsky-dagarna har genomförts tio gånger, med mycket lyckat resultat. Närmare 200 elever från gymnasier i hela landet har varje år deltagit. Dagarna har präglats av mycket spännande matematik som stimulerat och roat eleverna. Många av eleverna har fått en vidgad bild av matematiken och dess tillämpningar förändrad. ”Först vill j

ag bara säga att jag kan inte beskriva hur inspirerande din föreläsning var eftersom jag har svårt att peka på någon annan händelse i mitt liv som varit så betydande för min studiemotivation”, skrev en tidigare deltagare till en av talarna.

Syfte

Sonja Kovalevsky-dagarna syftar till att ge deltagarna

* en bild av matematikens betydelsefulla roll i vårt samhälle * förståelse för matematikens snabba och fortgående utveckling * exempel på aktuell forskning i och användning av matematik * tillfälle att möta inspirerande förebilder inom utbildning, forskning och näringsliv * kunskap om behov och användbarhet av goda matematikkunskaper i ett framtida yrkesliv * goda möjigheter att knyta kontakter med likasinnade.

Officiellt syfte och policy för Sonja Kovalevsky-dagarna.

Sonja Kovalevsky-priset till projektarbete i matematik

På uppdrag av Nationalkommittén i matematik vid Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) utdelas årligen ett till tre penningpriser för att belöna projektarbeten i matematik av särskilt god kvalitet författade av kvinnliga elever i ungdomsgymnasiet.

Regler för Sonja Kovalevsky-priset.

Arrangörer

Nationalkommittén för matematik vid Kungl. Vetenskapsakademien arrangerar Sonja Kovalevsky-dagarna i samarbete med Svenska matematikersamfundet.

Sponsor

swedbank_100px_transp_mot_v

Sponsor av Sonja Kovalevsky-dagarna 2016-2018 är Swedbank.

Sonja Kovalevsky-dagarnas lokala webbsidor

Sonja Kovalevsky-dagarna 2016 i Karlstad

Sonja Kovalevsky-dagarna 2015 i Lund

Sonja Kovalevsky-dagarna 2014 i Lund

Sonja Kovalevsky-dagarna 2013 i Umeå

Sonja Kovalevsky-dagarna 2012 i Umeå

Sonja Kovalevsky-dagarna 2011 i Stockholm

Sonja Kovalevsky-dagarna 2010 i Stockholm

Sonja Kovalevsky-dagarna 2009 i Uppsala

Sonja Kovalevsky-dagarna 2008 i Uppsala

Sonja Kovalevsky-dagarna 2007 i Göteborg

Sonja Kovalevsky-dagarna 2006 i Göteborg

Sonja Kovalevsky-dagarna 2005 i Linköping

Sonja Kovalevsky-dagarna 2004 i Linköping

Sonja Kovalevsky-dagarna 2003 i Lund

Sonja Kovalevsky-dagarna 2002 i Lund

Sonja Kovalevsky-dagarna 2001 på KTH

Sonja Kovalevsky-dagarna 2000 på KTH