Tidigare ledamöter

2021-2023

Samuel Bengmark, Chalmers och Göteborgs universitet (ordförande)
Göran Bergqvist, Linköpings universitet
Jonas Bergström, Stockholms universitet (sekreterare)
Mats Boij, Kungliga tekniska högskolan
Yuanji Cheng, Malmö högskola
Nils Dencker, Lunds universitet
Alexander Engström, FRA
Niklas Eriksen, Örebro universitet
Ola Hammarlid, Swedbank
Anders Karlsson, Uppsala universitet
Pär Kurlberg, Kungliga tekniska högskolan
Jacob Lannerö, Fogel & Partners
Torsten Lindström, Linnéuniversitetet
Annemarie Luger, Stockholms universitet
Sara Maad Sasane, Lunds universitet (vice ordförande)
Adrian Muntean, Karlstads universitet
Julie Rowlett, Chalmers och Göteborgs universitet
Cornelia Schiebold, Mitthögskolan
Klara Stokes, Umeå universitet
Anders Szepessy, Kungliga tekniska högskolan
Volodymyr Mazorchuk , Uppsala universitet (adjungerad)

2018-2020

2015-2017

2012-2014

Torbjörn Lundh, Chalmers och Göteborgs universitet

Magnus Fontes, Lunds universitet

Veronica Crispin, Uppsala

Sorina Barza, Karlstads universitet

Samuel Bengmark, Chalmers och Göteborgs universitet

Christer Bergsten, Linköpings universitet

Jana Björn, Lindköpings universitet

Tom Britton, Stockholms universitet

Magnus Carlehed, Swedbank

Nils Dencker, Lunds universitet

Ulla Dinger, Chalmers och Göteborgs universitet

Tobias Ekholm, Uppsala universitet

Anders Heyden, Lunds universitet

Björn Ivarsson, Aalto Universitet, Finland

Klaus Jäntti, Brummer och Partners

Per Lötstedt, Uppsala universitet

Klas Markström, Umeå universitet

Thomas Strömberg, Luleå tekniska högskola

Anna-Karin Thornberg, Stockholms universitet