Online seminarium om samverkan mellan matematiker och industri

Nationalkommittén för matematik arrangerade den 24 oktober 2022 ett online seminarium kring möjligheter och utmaningar i att som matematiker samverka med industrin. Moderator var Irina Pettersson fårn Matematiska vetenskaper i Götebrog. Seminariet inleddes av två gästtalare:

Volker Mehrmann, Professor at Technical University of Berlin, President of EMS, och
Anders Logg, Professor at Chalmers university of Technology, Director of Digital Twin Cities Center.

Därefter följde gruppdiskussione och en gemensam diskussion.