Matematik i industri och innovation – MI2

Representanter för Nationalkommittén för matematik har varit med att starta ett nytt nationellt nätverk för matematik i industrin som en nod i ett större europeiskt nätverk, EU-MATHS-IN. En industrivecka, Math and Industry, kommer att hållas på Institut Mittag-Leffler med början 17 augusti.