Kleindagarna 2014

Genom Svenska kommittén för matematikutbildning arrangerar National kommittén i samverkan med Institut Mittag-Leffler Kleindagar 13-15 juni. Gymnasielärare i matematik samverkar med universitetslärare, diskuterar matematik och utvecklar lektioner att använde i gymnasieskolan. Ansök senast 1 april!  Lär mer på Kleindagarnas webbsidor.