Matematikens dag

Nationalkommittén för matematik driver att Pi-dagen, 14 mars (månad 3 och dag 14), skall utvecklas vidare mot en nationell Matematikens dag. En dag då matematiken och dess betydelse synliggörs i många olika sammanhang. Flera högskolor anordnar årligen aktiviteter i anslutning till Pi-dagen och syftet med denna sida är att uppmärksamma dessa och att sprida goda idéer för Matematikens dag. Några exempel är:

Matematikpilen – en heldag med tävling och föredrag för gymnasister – anordnas vid Matematikcentrum, Lunds universitet.

Matematik på stan – utställningar och föredrag i samarbete mellan Linköpings universitet och flera kommuner.

Skicka gärna tips eller information som passar på denna webbsida till ulla@chalmers.se