Karen Uhlenbeck tilldelas det prestigefyllda Abel-priset

Den amerikanska matematikprofessorn Karen Uhlenbeck är den första kvinnan att tilldelas det prestigefyllda norska Abel-priset med motiveringen

““for her pioneering achievements in geometric partial differential equations, gauge theory and integrable systems, and for the fundamental impact of her work on analysis, geometry and mathematical physics.”

Prissumman är sex miljoner norska kronor och priset delas ut av kung Harald V vid en ceremoni i Oslo den 21 maj.

Läs mer om Abelpriset