Arbetsgrupper

Sonja Kovalevskydagarna

Område
Arbetar för att SK-dagarna långsiktigt lever vidare och frodas, att säkra ett bra söktryck, fungerande ekonomi och vilja hos lärosäten att arrangera.

Medlemmar
Yuanji Cheng (sammankallande), Mats Boij, Niklas Eriksen, Sara Maad Sasane, Julie Rowlett

Opinion och synlighet

Område
Arbetar för att både politiker och allmänhet får ökad förståelse för matematikämnets värde och roll.

Medlemmar
Cornelia Schiebold (sammankallande), Jonas Bergström, Anders Karlsson, Jacob Lannerö, Torsten Lindström, Klara Stokes, Samuel Bengmark

Matematik i industri och innovation

Område
Arbetar för att främja samverkan med näringsliv och andra organisationer så att matematik och matematikers kompetens bidrar i utveckling, tillämpning och innovation.

Medlemmar
Annemarie Luger (sammankallande), Samuel Bengmark, Göran Bergqvist, Alexander Enström, Ola Hammarlid, Pär Kurlberg, Adrian Muntean