Sonja Kovalevsky-dagarna

Sonja Kovalevsky-dagarna

swedbank_100px_transp_mot_v

Sonja Kovalevsky-dagarna riktar sig till gymnasister som är intresserade av matematik. Världsmatematikåret 2000 arrangerades de för första gången och har sedan dess varit ett årligt evenemang med många nöjda deltagare. Målet med Sonja Kovalevsky-dagarna är att öka intresset för matematikstudier bland ungdomar inför val av högskoleutbildning. Varje gymnasieskola inbjuds att skicka två elever till matematikdagarna. Eleverna väljs bland dem som visar ett levande intresse för ämnet matematik. Rektor och lärare utser deltagarna, helst en kvinnlig och en manlig elev som går sista året i gymnasiet.

File:Sofja Wassiljewna Kowalewskaja 1.jpg

År 1884 blev  Sonja Kovalevsky Sveriges första kvinnliga professor och världens första kvinnliga matematikprofessor.

Sonja Kovalevsky-dagarna har genomförts tio gånger, med mycket lyckat resultat. Närmare 200 elever från gymnasier i hela landet har varje år deltagit. Dagarna har präglats av mycket spännande matematik som stimulerat och roat eleverna. Många av eleverna har fått en vidgad bild av matematiken och dess tillämpningar förändrad. ”Först vill j

ag bara säga att jag kan inte beskriva hur inspirerande din föreläsning var eftersom jag har svårt att peka på någon annan händelse i mitt liv som varit så betydande för min studiemotivation”, skrev en tidigare deltagare till en av talarna.

Syfte

Sonja Kovalevsky-dagarna syftar till att ge deltagarna

* en bild av matematikens betydelsefulla roll i vårt samhälle * förståelse för matematikens snabba och fortgående utveckling * exempel på aktuell forskning i och användning av matematik * tillfälle att möta inspirerande förebilder inom utbildning, forskning och näringsliv * kunskap om behov och användbarhet av goda matematikkunskaper i ett framtida yrkesliv * goda möjigheter att knyta kontakter med likasinnade.

Officiellt syfte och policy för Sonja Kovalevsky-dagarna.

Sonja Kovalevsky-priset till projektarbete i matematik

På uppdrag av Nationalkommittén i matematik vid Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) utdelas årligen ett till tre penningpriser för att belöna projektarbeten i matematik av särskilt god kvalitet författade av kvinnliga elever i ungdomsgymnasiet.

Regler för Sonja Kovalevsky-priset.

Arrangörer

Nationalkommittén för matematik vid Kungl. Vetenskapsakademien arrangerar Sonja Kovalevsky-dagarna i samarbete med Svenska matematikersamfundet.

Sponsor

swedbank_100px_transp_mot_v

Sponsor av Sonja Kovalevsky-dagarna sedan 2016 är Swedbank.

Sonja Kovalevsky-dagarnas lokala webbsidor

Sonja Kovalevskydagarna 2025 på Linnéuniversitet
Sonja Kovalevskydagarna 2024 på Linnéuniversitet
Sonja Kovalevskydagarna 2023 på Örebro universitet
Sonja Kovalevskydagarna 2022 på Örebro universitet
Sonja Kovalevskydagarna 2021 i Malmö universitet
Sonja Kovalevskydagarna 2020 i Malmö universitet
Sonja Kovalevskydagarna 2019, Mittuniversitetet
Sonja Kovalevskydagarna 2018, Mittuniversitetet
Sonja Kovalevskydagarna 2017, Karlstad universitet
Sonja Kovalevsky-dagarna 2016, Karlstad universitet
Sonja Kovalevsky-dagarna 2015, Lunds universitet
Sonja Kovalevsky-dagarna 2014, Lunds universitet
Sonja Kovalevsky-dagarna 2013, Umeå universitet
Sonja Kovalevsky-dagarna 2012, Umeå Universitet
Sonja Kovalevsky-dagarna 2011, Stockholms universitet
Sonja Kovalevsky-dagarna 2010, Stockholms universitet
Sonja Kovalevsky-dagarna 2009, Uppsala universitet
Sonja Kovalevsky-dagarna 2008, Uppsala universitet
Sonja Kovalevsky-dagarna 2007, Chalmers och Göteborg universitet
Sonja Kovalevsky-dagarna 2006, Chalmers och Göteborgs universitet
Sonja Kovalevsky-dagarna 2005, Linköpings universitet
Sonja Kovalevsky-dagarna 2004, Linköpings universitet
Sonja Kovalevsky-dagarna 2003, Lunds universitet
Sonja Kovalevsky-dagarna 2002, Lunds universitet
Sonja Kovalevsky-dagarna 2001, KTH
Sonja Kovalevsky-dagarna 2000, KTH