Almedalen 2022

Nationalkommittén för matematik arrangerade ett seminarium under Almdelasveckan 2022 på temat ”Sveriges framtida kompetensbehov i matematik”. Medverkande var Marika Svensson (Jeppesen), Ola Billger (FRA), Torbjörn Lundh (Chalmers och Göteborgs Universitet) och Axel Darvik (Liberalerna). Diskussionledare var Julie Rowlett, ledamot i nationalkommittén.

Julie Rowlett, Torbjörn Lundh, Marika Svensson, Ola Billger och Axel Darvik.